Strandveien 12 – Fantastiske fasiliteter i hyggelige omgivelser

Oppgradering av eiendommen

 

Selvaag Eiendom, som eier og forvalter eiendommen, er kjent for sin vakre utsmykning av eiendommer og vil blant annet sette opp en flott skulptur i byggets hage, sammen med nye hagemøbler. En ny skiltplan mot E18 vil gi god eksponering for alle leietakere.

 

Første etasje får nytt og representativt inngangsparti og rehabilitert foajé med besøksregistrering og pent venteområde. Inngangsparti og trappeløp blir lyssatt med en eksklusiv og innbydende lyssetting. Det planlegges felles bedriftskantine, auditorium og møteromsfasiliteter i nabobygget, men hver etasje kan også få eget kjøkken med kantinemuligheter.

 

I underetasjen bygges det nye bad og garderober som leietakerne kan benytte i forbindelse med trening og sykling. 

Sykkelparking

P-plasser

Dusj og garderobe

Lounge 

Profilering av fasade

Fine grøntarealer i nærområdet, kort vei til sjøen fra Strandveien 12.

Flere kafeer i området.

Møteromsfasiliteter i nabobygget.

Bedriftsrestaurant i nabobygg.

Auditorium i nabobygget

Interessert?

Kontakt megler