Velkommen til Strandveien 12 på Lysaker!

Selvaag Eiendom og Malling & Co har gleden av å presentere Strandveien 12, et eksklusivt flerbrukerbygg på Lysakers vakre sjøside.